Kwestionariusz użyty w badaniach – część II

Dodaj komentarz

Kilkanaście pytań dotyczących Twoich odczuć związanych z omawianą wyżej sprawą.

 1. Czy wcześniej zetknąłeś/łaś się z osobami, które miały podobny do księdza Hryniewicza pogląd na możliwość zbawienia wszystkich ludzi?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 1. Czy wśród ważnych dla Ciebie osób są takie, które uważają, że mogą zostać zbawione?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 1. Czy możesz powiedzieć, że wcześniej dużo myślałeś/łaś na temat tego, kto może być zbawiony?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 1. Gdyby to zależało tylko i wyłącznie od Ciebie, czy chciał/a/byś, aby spełniła się nadzieja powszechnego zbawienia?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy myślisz, że są duże szanse, że ostatecznie Pan Bóg zbawi wszystkich ludzi?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy chciał/a/byś zostać zbawiony/a?

                1                          2                       3                          4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy myślisz, że zbawione są osoby ogłoszone przez Kościół Katolicki jako święte?

                1                          2                      3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy myślisz, że zbawione są osoby ogłoszone przez Kościół Prawosławny jako święte?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Jak myślisz, czy masz duże szanse na to, że zostaniesz zbawiony/a ?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy Twoja Mama cieszyłaby się, gdyby wszyscy zostali zbawieni?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy Twój Tata cieszyłby się, gdyby wszyscy zostali zbawieni?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy modlisz się codziennie albo prawie codziennie?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy uważasz się za osobę należącą do jakiegoś Kościoła/Wyznania/ Grupy religijnej?

Podaj nazwę swojego Kościoła/Wyznania/Grupy religijnej ……………………………

 

 1. Czy uczestniczysz regularnie w spotkaniach modlitewnych swojego Kościoła/Wyznania/Grupy religijnej?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Jak myślisz, czy opiekun mojej pracy magisterskiej, który namówił mnie do przeprowadzenia tych badań, wierzy w możliwość powszechnego zbawienia?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Jak myślisz, czy ja wierzę w możliwość powszechnego zbawienia?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

Reklamy

Kwestionariusz użyty w badaniach – część I

Dodaj komentarz

[Przykładowa praca magisterska]

Mam…..lat. Moja płeć: K   M                   Słowo lub znak pozwalające połączyć wszystkie arkusze razem………….

 

Zaznacz kółkiem liczby od 1 do 5 przy kolejnych zdaniach, wskazując, czy poniższe informacje są dla Ciebie nowe, czy już wcześniej były Ci znane.

Uwaga: nie chodzi o to, czy uważasz te informacje za prawdziwe lub fałszywe, a poglądy za słuszne czy niesłuszne, lecz chodzi o to, czy dana informacja jest dla Ciebie nowa czy była Ci znana.

 

 1. Co wiesz na temat idei określanej jako „nadzieja powszechnego zbawienia” (NPZ)?

 

 1. Ks. Wacław Hryniewicz to profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1                            2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz kieruje Katedrą Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym KUL.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz należy do Zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Od 25 lat ks. Hryniewicz głosi pogląd zwany „nadzieją powszechnego zbawienia”

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 1. Ks. Hryniewicz był redaktorem i autorem wielu haseł Encyklopedii Katolickiej KUL.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Możliwość powszechnego zbawienia ks. Hryniewicz zaczął dostrzegać pisząc o „apokastazie” w I tomie Encyklopedii Katolickiej KUL.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz w roku 1989 wydał książkę „Nadzieja zbawienia dla wszystkich”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W roku 1996 ukazała się książka ks. Hryniewicza „Dramat nadziei zbawienia”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W roku 2001 wydano książkowy wywiad z ks. Hryniewiczem pt. „Nad przepaściami wiary”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W tym wywiadzie ks. Hryniewicz stwierdził:„Będę głosił tę nadzieję, dopóki oczu nie zamknę”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza: „Bóg doprowadzi do siebie nawet najbardziej (…) oporne stworzenia”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza: „(..) Bóg [pojedna] ze sobą najgorszych zbrodniarzy” i grzeszników.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Teologia nadziei zbawienia dla wszystkich nie przeczy istnieniu piekła.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. „Nadzieja nie usuwa oczyszczenia”, grzesznik „będzie musiał przejść przez gehennę”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza: „Bolesna terapia, męka i gehenna” nie będzie jednak trwała w nieskończoność.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Męka wieczna, o której mówił Jezus, to według ks. Hryniewicza „męka poprawcza, ku opamiętaniu”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza greckie słowo „kolasis” , tłumaczone jako „męka” [wieczna], to kara lecznicza.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza słowo „aionios”, tłumaczone jako [kara] „wieczna” oznacza „trwająca wieki”, do skutku.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Sobór w Konstantynopolu potępił Orygenesa za tezę o pewności zbawienia szatana.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz uważa, że o zbawieniu szatana Orygenes nie wypowiedział się wyraźnie.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Wyraźniej niż Orygenes o możliwości zbawienia szatana pisał św. Grzegorz z Nyssy.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Św. Grzegorza z Nyssy, Ojca Kościoła, sobór w Konstantynopolu nie potępił.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Sam ks. Hryniewicz uważa, że zbuntowane duchy mogą się nawrócić.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Nadzieję zbawienia dla wszystkich głosił współczesny teolog Hans Urs von Balthasar.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Jan Paweł II mianował von Balthasara, przed jego śmiercią w 1988 r., kardynałem.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Papież Jan Paweł II pisze (w książce „Przekroczyć próg nadziei” z 1994r.), że aby ktoś dojrzał do zjednoczenia z Bogiem, potrzebuje oczyszczenia.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W odczuciu ks. Hryniewicza „Kościół nie potępił nadziei powszechnego zbawienia”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz wierzy, że kiedyś do nauczania Kościoła zostanie włączona idea NPZ.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz napisał: „Jeżeli pobłądziłem, to skoryguje mnie wspólnota wierzących”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz napisał: „Gdyby Bóg wiedział, że nie zdoła ocalić wszystkich, nie odważyłby się świata stworzyć”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

Programy motywacyjne w opinii dystrybutorów i liderów firmy – ankieta

Dodaj komentarz

Zwracam się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza. Zawiera on pytania zamknięte i otwarte. Ankieta jest zupełnie anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Dziękuję za rzetelne i szczere wypowiedzi.

 1. Płeć

Kobieta □

Mężczyzna □

Wiek………..

 1. Od kiedy współpracujesz z firmą FM GROUP?
 2. Na jakim poziomie efektywności jesteś obecnie? Przez poziom efektywności, rozumie się tutaj wyznaczone przez Plan Marketingowy progi procentowe. W przypadku I Planu Marketingowego zakreśl wybrany poziom, natomiast przy II zaznacz odpowiedni kwadrat.

I Plan Marketingowy

3% 6% 9% 12% 15% 18% 21%

II Plan Marketingowy

Perłowa Orchidea                                              □

Amarantowa Orchidea                                     □

Złota Orchidea                                                  □

Diamentowa Orchidea                                     □

Czarna Diamentowa Orchidea                     □

Co przekonało Cię do współpracy z FM RGOUP? W zależności od potrzeb możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 1. chęć zarobienia dodatkowych pieniędzy □
 2. możliwość wypracowania dochodu pasywnego □
 3. brak przymusu robienia zakupów □
 4. proste i zrozumiałe zasady współpracy i planu marketingowego □
 5. możliwość kupowania produktów po cenach hurtowych □
 6. programy motywacyjne, promocje, konkursy □
 7. inne……………………………………………..

Z jakich możliwości korzystasz współpracując z FM GROUP? W zależności od potrzeb możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 1. oszczędzam, kupując produkty na własny użytek □
 2. zarabiam, odsprzedając produkty po cenie katalogowej □
 3. pracuję na dochód pasywny budując własną sieć sprzedaży □
 4. korzystam z programów motywacyjnych □
 5. korzystam ze wszystkich wymienionych możliwości □

Który z wymienionych programów motywacyjnych pomógł Ci (pomaga) w osiągnięciu wyższego poziomu efektywności? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 1. luksusowa zima □
 2. prowizja + mobile □
 3. gadżetomania □
 4. dziesięciu wspaniałych □
 5. wyprawa po wiedzę □
 6. poławiacze pereł □
 7. mercedesem po sukces □
 8. inne……………………
 9. nie korzystałem/łam z programów motywacyjnych □

Czy uważasz, że wymienione programy motywacyjne są skuteczne? Uzasadnij swoją wypowiedź.

TAK □

NIE □

Co jeszcze firma powinna wprowadzić, aby pobudzić Twoją motywację. Napisz krótko swoje oczekiwania.

Dziękuję bardzo za udział w ankiecie

KAB

Dodaj komentarz

Kwestionariusz ten zawiera szereg stwierdzeń, które dotyczą bezpośredniej rywalizacji podczas zawodów. Po każdym stwierdzeniu następuje do wyboru  5- stopniowa skala, gdzie

0 = „praktycznie nigdy”, a 5 =  „niemal zawsze”, jak często odczuwasz chęć do danego zachowania podczas rywalizacji  oraz jak często rzeczywiście przejawiasz dane zachowania.

Po przeczytaniu każdego stwierdzenia zdecyduj i otocz kółkiem wybraną odpowiedź.

Jak często odczuwasz chęć do danego zachowania podczas rywalizacji.

 1. Ośmieszam, znieważam i ubliżam rywalowi. 0 1 2   3   4   5
 2. Stosuję złośliwe faule. 0 1 2   3   4   5
 3. Atakuję na miejsca niedozwolone, kontuzjowane. 0 1 2   3   4   5
 4. Zastraszam rywala. 0 1 2   3   4   5
 5. Prowokuję rywala do agresji. 0   1 2 3   4   5
 6. W odwecie za faul bądź zniewagę fauluję rywala. 0 1 2   3   4   5
 7. Sam wymierzam sprawiedliwość po niesłusznej decyzji arbitra.   0 1 2   3   4   5
 8. Skupiam się na przeciwniku aby mu szkodzić 0 1 2   3   4   5
 9. Fauluje bez piłki. 0 1 2   3   4   5
 10. Zachęcam do bójek, sam wszczynam bójki. 0 1 2   3   4   5

Jak często przejawiasz dane zachowanie.

 1. Ośmieszam, znieważam i ubliżam rywalowi. 0 1 2   3   4   5
 2. Stosuję złośliwe faule. 0 1 2   3   4   5
 3. Atakuję na miejsca niedozwolone, kontuzjowane. 0 1 2   3   4   5
 4. Zastraszam rywala. 0 1 2   3   4   5
 5. Prowokuję, rywala do agresji (plucie itp.) 0   1 2 3   4   5
 6. W odwecie za faul bądź zniewagę fauluję rywala. 0 1 2   3   4   5
 7. Sam wymierzam sprawiedliwość po niesłusznej decyzji arbitra.   0 1 2   3   4   5
 8. Skupiam się na przeciwniku aby mu szkodzić 0 1 2   3   4   5
 9. Fauluje bez piłki. 0 1 2   3   4   5
 10. Zachęcam do bójek, sam wszczynam bójki. 0 1 2   3   4   5

Staż i poziom sportowy a agresywność zawodników uprawiających gry zespołowe

Dodaj komentarz

Kwestionariusz SABD

Wiek …..

Staż sportowy :

Gram od ….. lat

Ekstraklasa     – liczba sezonów  …..

1 liga               – liczba sezonów  …..

2 liga               – liczba sezonów  …..

3 liga               – liczba sezonów  …..

Niższe ligi        – liczba sezonów  …..

Instrukcja dla badanego

Kwestionariusz ten zawiera szereg twierdzeń, które dotyczą uczuć doznawanych przez większość ludzi. Po każdym stwierdzeniu następują do wyboru trzy odpowiedzi: „tak”, znak zapytania, „nie.

Po przeczytaniu każdego stwierdzenia zdecyduj, czy powinieneś na nie odpowiedzieć „tak” czy „nie” i otocz kółkiem wybraną odpowiedź. Jeśli w żaden sposób nie możesz się zdecydować, otocz kółkiem znak zapytania, lecz staraj się tego unikać. Nie namyślaj się długo. Wybieraj odpowiedzi, które najlepiej wyrażają to, co czujesz. Nie opuszczaj żadnego stwierdzenia.

 

 1. Zawsze mam dużo cierpliwości dla innych. TAK ? NIE
 2. Gdy ktoś wydaje zarządzenie, które mi się nie podoba, kusi mnie, aby je przekroczyć. TAK ? NIE
 3. Uważam, że innym ludziom zawsze się wszystko udaje. TAK ? NIE
 4. Wystrzegam się ludzi, którzy są dla mnie zanadto uprzejmi. TAK ? NIE
 5. Często wdaję się w sprzeczki lub dyskusje. TAK ? NIE
 6. Czasem mam takie myśli, że się sam siebie wstydzę. TAK ? NIE
 7. Wydaje mi się niemożliwe, abym mógł kogoś uderzyć, albo miał ochotę to zrobić. TAK ? NIE
 8. Zdarza mi się wpadać w taką wściekłość, że rzucam czym się da. TAK ? NIE
 9. Łatwo wpadam w złość, ale szybko mi to przechodzi. TAK ? NIE
 10. Trzeba mnie bardzo prosić, abym zrobił tak, jak chce ktoś inny. TAK ? NIE
 11. Należy mi się z życia więcej niż mam. TAK ? NIE
 12. Jestem przekonany, że ludzie obgadują mnie za moimi plecami. TAK ? NIE
 13. Kiedy nie podoba mi się zachowanie kolegów – mówię im to otwarcie. TAK ? NIE
 14. Gdy zdarzyło mi się kogoś oszukać, męczyły mnie potem straszne wyrzuty sumienia. TAK ? NIE
 15. Zdarza mi się kogoś uderzyć, gdy nie mogę się opanować. TAK ? NIE
 16. Czasem rozsiewam plotki o ludziach, których nie lubię. TAK ? NIE
 17. Denerwuję się bardziej niż można to po mnie poznać. TAK ? NIE
 18. Gdy ktoś się rządzi, robię mu na przekór. TAK ? NIE
 19. Czuję się często pokrzywdzony, gdy pomyślę o tym, jak mało miałem dotąd z życia. TAK ? NIE
 20. Wydaje mi się, że sporo ludzi bardzo mnie lubi. TAK ? NIE
 21. Trudno mi powstrzymać się od sprzeczki, gdy ktoś nie zgadza się ze mną. TAK ? NIE
 22. Ludzie, którzy wykręcają się od swoich obowiązków, muszą się czuć bardzo nie w porządku. TAK ? NIE
 23. Jeśli ktoś mnie pierwszy uderzy, oddaję mu za swoje. TAK ? NIE
 24. Gdy jestem wściekły, trzaskam drzwiami. TAK ? NIE
 25. Krew mnie zalewa, gdy ktoś stroi sobie ze mnie żarty. TAK ? NIE
 26. Gdy ktoś mnie pogania umyślnie robię wszystko powoli. TAK ? NIE
 27. Często stykam się z ludźmi, których nie lubię. TAK ? NIE
 28. Ludzie często zazdroszczą mi wielu rzeczy. TAK ? NIE
 29. Przygnębia mnie myśl, że nie byłem lepszy dla swoich rodziców. TAK ? NIE
 30. Żądam od ludzi poszanowania moich praw. TAK ? NIE
 31. Kto obraża mnie lub moją rodzinę, sam prosi się o to, żeby porządnie oberwać. TAK ? NIE
 32. Zdarza mi się robić ludziom złośliwe kawały. TAK ? NIE
 33. Potrafię zachować spokój nawet, gdy ktoś mnie źle traktuje. TAK ? NIE
 34. Czasem, gdy jestem na kogoś wściekły, przestaję się do niego odzywać. TAK ? NIE
 35. Zjada mnie czasem zazdrość, choć nie pokazuję tego po sobie. TAK ? NIE
 36. Czasem mam wrażenie, że inni wyśmiewają się ze mnie. TAK ? NIE
 37. Nawet, gdy wpadam w złość, unikam ordynarnych słów. TAK ? NIE
 38. Martwię się, czy zostaną mi wybaczone moje przewinienia. TAK ? NIE
 39. Ludzie, którzy stale się mnie czepiają, sami proszą się, żeby dostać w zęby. TAK ? NIE
 40. Gdy się denerwuję, okazuję innym, że jestem w złym humorze. TAK ? NIE
 41. Czasami ludzie drażnią mnie samą tylko swoją obecnością. TAK ? NIE
 42. Istnieje ktoś, kogo naprawdę nienawidzę. TAK ? NIE
 43. Moją zasadą jest nigdy nie wierzyć obcym. TAK ? NIE
 44. Gdy mi się ktoś naprzykrza, od razu mówię mu, co o nim myślę. TAK ? NIE
 45. Robię wiele rzeczy, po których odczuwam wyrzuty sumienia. TAK ? NIE
 46. Rzadko oddaję, nawet, jeżeli ktoś mnie pierwszy uderzy. TAK ? NIE
 47. Wyraźnie okazuję niezadowolenie, gdy nie mogę postawić na swoim. TAK ? NIE
 48. Często czuję, że mogę wybuchnąć z byle powodu. TAK ? NIE
 49. Zastanawiam się często, jakie ukryte powody mają ci, którzy robią mi jakieś uprzejmości. TAK ? NIE
 50. Gdybym okazał innym, co czuję, uznano by mnie za człowieka, z którym trudno jest współżyć. TAK ? NIE
 51. Gdy ktoś na mnie krzyczy, odpowiadam mu krzykiem. TAK ? NIE
 52. Gdy spotyka mnie niepowodzenie, to obwiniam za to siebie. TAK ? NIE
 53. Kiedy przestaję nad sobą panować, mogę kogoś uderzyć. TAK ? NIE
 54. Od kiedy nie jestem dzieckiem, przestałem miewać napady wściekłości. TAK ? NIE
 55. Jestem czasem w takim nastroju, że wszystko mnie denerwuje. TAK ? NIE
 56. Odnoszę czasem wrażenie, że życie źle się ze mną obeszło. TAK ? NIE
 57. Sądziłem zawsze, że większość ludzi mówi prawdę, ale teraz wiem, że jest inaczej. TAK ? NIE
 58. Kiedy się wścieknę, wygaduję przykre rzeczy. TAK ? NIE
 59. Kiedy zrobię coś złego, sumienie nie daje mi spokoju. TAK ? NIE
 60. Biję się równie często jak inni. TAK ? NIE
 61. Wpadłem kiedyś w taką złość, że chwyciłem pierwszy lepszy przedmiot i zniszczyłem go. TAK ? NIE
 62. Jestem trochę szorstki dla ludzi, których nie lubię. TAK ? NIE
 63. Mam wrogów, którzy rzeczywiście chcą mi zaszkodzić. TAK ? NIE
 64. Byłoby mi trudno przywołać kogoś do porządku, nawet, jeżeli na to zasłużył. TAK ? NIE
 65. Często mam uczucie, że byłem nie taki, jak należy. TAK ? NIE
 66. W razie potrzeby używam pięści w obronie swych praw. TAK ? NIE
 67. Często drażnią mnie jakieś drobiazgi. TAK ? NIE
 68. Czasem w złości walę pięścią w stół. TAK ? NIE
 69. Większość ludzi jest do mnie dobrze usposobiona. TAK ? NIE
 70. Często odgrażam się, choć nie mam zamiaru zrobić nikomu nic złego. TAK ? NIE
 71. Byli ludzie, którzy tak mnie wyprowadzili z równowagi, że się z nimi pobiłem. TAK ? NIE
 72. Gdy spieram się z kimś, to zwykle podnoszę głos. TAK ? NIE
 73. Ostatnio zrobiłem się trochę zrzędny. TAK ? NIE
 74. Na ogół ukrywam swoją złą opinię o ludziach. TAK ? NIE
 75. Wolę raczej ustąpić niż kogoś przekonać. TAK ? NIE

 

Metody, techniki, narzędzia badawcze

Dodaj komentarz

Badania naukowe posiadają bardzo bogatą i różnorodną aparaturę pojęciową. Trudności w posługiwaniu się poszczególnymi pojęciami polegają na tym, że często te same terminy są różnie zdefiniowane.

Sprawa takiego czy innego definiowania pojęć nie jest tylko kwestią arbitralnych określeń, lecz rezultatem dwojakiego rodzaju przyczyn. Przyczyny pierwszego rodzaju to tradycja języka przypisująca określonemu pojęciu zbiór desygnatów, o których zgodnie z prawdą można dane pojęcie orzec. Używając pojęć logicznych można orzec, że jedną z podstaw określania znaczenia pojęcia jest funkcja denotacyjna tego pojęcia. Drugi rodzaj przyczyn, który decydował będzie o zasadach typologii terminologicznej wywodzi się z logicznej funkcji pojęcia. Oznacza to, że podstawą do definiowania będzie sens albo treść nadana temu pojęciu przez logikę czyli funkcja konotacyjna nazwy (Pilch T., 1998, s.41).

Nie istnieje jeszcze specjalny słownik terminologii badawczej związanej z telewizją. Dlatego badacze zajmujący się tym problemem korzystają z metod i technik zapożyczonych z pokrewnych nauk społecznych, w obrębie których także nie ma pełnej zgodności w sposobie definiowania, czym jest metoda, a czym technika badawcza.

Przez metodę badań rozumie się „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość postępowania badawczego zmierzającego do rozwiązania problemu badawczego” (Kamiński A., 1970, s.32).

Techniki badawcze są bardziej skategoryzowanymi sposobami realizowania zamierzonych badań. Podporządkowane są one metodom badawczym i pełnią wobec nich rolę służebną.

Techniki badań są zatem czynnościami określonymi przez dobór odpowiedniej metody i przez nią uwarunkowanymi (Pilch T., 1998, s. 42).

Techniką badań będą określone „czynności praktyczne, regulowane starannie wypracowanymi dyrektywami pozwalającymi na wykonanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów” (Kamiński A., 1970, s. 32).

Technika badawcza ogranicza się do czynności pojedynczych lub pojedynczo jednorodnych. Metoda natomiast zawiera w sobie szereg działań o różnym charakterze, zarówno koncepcyjnym jak i rzeczowym, zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcją badań (Pilch T., 1998, s.42).

W ujęciu Tadeusza Kotarbińskiego, metoda to ”…sposób systematycznie stosowany, to znaczy stosowany w danym przypadku z intencją zastosowania go także przy ewentualnym powtórzeniu analogicznego zadania” ( Kotarbiński T., 1957, s. 667).

Wincenty Okoń określa metodę jako sposób postępowania, na który składają się „ czynności myślowe i praktyczne, odpowiednio dobrane i realizowane w ustalonej kolejności” ( Okoń W., 1975, s. 167).

Socjolog Nowak S. uważa, że „metoda naukowa to tyle co określony, powtarzalny sposób rozwiązywania pewnego typu problemów naukowych”. Sądzi on, iż każdy sposób wiodący do tego celu jest metodą (Nowak S., 1985, s.13).

Według Tomaszewskiego T. metoda naukowa „to sposób dochodzenia do twierdzeń uzasadnionych i sprawdzonych” (Tomaszewski T., 1967, s.26).

Wroczyński R. mianem metody badań określa szereg czynności zmierzających do rozwiązania problemu badawczego i osiągnięcia zamierzonego w badaniach celu (Wroczyński R., 1985, s.118).

W literaturze pedagogicznej prezentowany jest szereg metod badawczych: monografia pedagogiczna, sondaż diagnostyczny, metoda indywidualnych przypadków, eksperyment pedagogiczny, obserwacja, grupa metod terenowych objętych wspólnym terminem metod socjologicznych, w tym głównie wywiad, ankieta oraz grupa metod statystycznych (Godlewski M., 1975, s.64).

Najczęściej stosowanymi metodami w pedagogicznych badaniach środowiskowych  są:  obserwacja,  wywiad,  ankieta,  badanie dokumentów i ich analiza, pomiar środowiska, techniki projekcyjne, techniki socjometryczne (Izdebska J., 1987, s.59).

Aby zrealizować cele postawione w niniejsze pracy wykorzystano następujące metody badawcze…

Narzędzie badawcze

Dodaj komentarz

Narzędziami badawczymi przedstawionych przeze mnie technik są w mojej pracy: kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu i arkusz obserwacyjny.

Narzędzie badawcze według T. Pilcha „…jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań, (…) narzędzie badawcze to instrument służący do technicznego gromadzenia danych z badań”.

Poprzez metodę sondażu diagnostycznego zbadam nasilenie i kierunek zjawiska posiadającego znaczenie wychowawcze w oparciu o badanie grupy uczniów, w której to zjawisko występuje, tzn. zbadam wpływ środowiska rodzinnego na osiągnięcia szkolne ucznia w wieku 10-13 lat.

Techniki, tj.: wywiad, ankieta, obserwacja posłużą mi do zba­dania sytuacji rodzinnej badanych uczniów, stosunku rodziców do dziecka, metod stosowanych przez rodziców, przyczyn konfliktów domo­wych… Za pomocą tych technik przedstawię jakie czynniki negatywne lub pozytywne wpływają na osiągnięcia ucznia w nauce i jego zachowanie.

Dane uzyskane zarówno od uczniów, rodziców i nauczycieli wyjaśniają jak wielki wpływ mają: warunki domowe – materialne i lokalowe dziecka, atmosfera wychowawcza panująca w domu, współ­praca rodziców ze szkołą, wykształcenie rodziców i ich stosunek do dziecka… na osiąganie sukcesów lub niepowodzeń w szkole – zarówno w nauce, jak i w zachowaniu.

Przyczynią się także do dokładnego poznania sytuacji dziecka i stworzą możliwość zapobiegania wielu trudnym zwłaszcza dla dziecka problemom oraz dadzą możliwość uświadomienia zaistniałego zjawiska rodzicom.

Wzory kwestionariuszy ankiet, wywiadów i arkuszy obserwacji zamieszczone są w Aneksie.

Older Entries