Dyspozycje do wywiadu – Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych

Dodaj komentarz

Jestem studentką II roku pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Piszę pracę magisterską, której celem jest poznanie roli reklamy społecznej jako narzędzia kampanii społecznej.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tworzenia reklam społecznych.

Dziękuję za pomoc

 1. Jak Pan/Pani zdefiniowałby/ałaby reklamę społeczną?
 2. Jak ocenia Pan/Pani poziom kampanii społecznych w Polsce?
 3. Jakie według Pana/Pani tematy są najczęściej poruszane w polskich kampaniach społecznych?
 4. Czy są takie tematy społeczne, których się według Pana/Pani w ogóle nie porusza?
 5. Jakie kryteria musi spełniać reklama społeczna?
 6. Jakie warunki musi spełnić agencja reklamowa by móc przygotować reklamę społeczną?
 7. W jaki sposób możemy ocenić, czy kampania społeczna jest skuteczna?
 8. W jaki sposób sprawdzacie Państwo skuteczność działań?
 9. Jakie czynniki składają się na skuteczność reklamy społecznej?
 10. Od czego zależy powodzenie reklamy społecznej?
 11. Jak wygląda dobór grupy docelowej?
 12. Dlaczego przeprowadza się reklamy społeczne?
 13. Jak reklama społeczna może pomóc przy kreowaniu pozytywnego wizerunku?
 14. Jak długo powinna trwać reklama społeczna?
 15. W jaki sposób przebiega proces projektowania reklam społecznych?
 16. Ile trwa przygotowanie jednej reklamy?
 17. Które reklamy wywołują największy odzew?
 18. Jaki jest średni koszt reklamy?
 19. Jakie doświadczenie macie Państwo w tworzeniu reklam społecznych?
 20. Jak długo Wasza agencja zajmuje się tworzeniem reklam społecznych?
 21. Co jeszcze warto wiedzieć o reklamach społecznych?

Metryczka:

Agencja reklamowa……………………………………….

Stanowisko……………………………………………………

Staż pracy w agencji reklamowej…………………..

Staż pracy przy tworzeniu reklam społecznych Wykształcenie

Reklamy

Arkusz obserwacji – Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych

Dodaj komentarz

Nazwa kampanii………………….

Hasło reklamowe…………………

Czas trwania kampanii………..

Czas trwania reklamy (minuty)

Nadawca……………………………..

Wykonawca…………………………

Cel reklamy społecznej: □     Informująca

□     Przypominająca

□     Nakłaniająca

Umiejscowienie hasła reklamowego: □     Reguła równowagi

□     Reguła rzutu okiem

□     Reguła ruchu

□     Nie dotyczy

□     Pierwszy plan

□     Drugi plan

□     Nie dotyczy

Kolorystyka hasła reklamowego: □     Biały

□     Szary

□     Żółty

□     Niebieski

□     Zielony

□     Fioletowy

□     Czerwony

□     Pomarańczowy

□     Brązowy

□     Czarny

□     Inny (jaki?)

□     Nie dotyczy

Techniki tworzenia hasła reklamowego: □     Rymy

□     Chime

□     Asonans i aliteracja

□     Gra we frazie

□     Paralelizm

□     Antyteza

□     Gry słowne

□     Plądrowanie ikon

  □     Reanimacja umarłych metafor

□     Wiwisekcja słowna

□     Onomatopeja

□     Pytanie retoryczne

□     Paradoks

□     Ironia

□     Żadne z powyższych

Czcionka: □     Pogrubiona

□     Kursywa

□     Podkreślona

□     Inna (jaka?)

□     Nie dotyczy

Wielkość tekstu: □     Cała przestrzeń ekranu

□     Połowa ekranu

□     Mniej niż połowa ekranu

□     Nie dotyczy

Przekaz kierowany do: □     Bezpośrednio do widza

□     Dialog osób występujących w reklamie

Zdania: □     Oznajmujące

□     Pytające

□     Rozkazujące

□     Wykrzyknikowe

□     Proste

□     Złożone

Muzyka w reklamie: □     Tak

□     Nie

  □     Znana melodia

□     Nieznana melodia

  □     Dynamiczna

□     Radosna

□     Spokojna

□     Inne (jakie?)

Dźwięk: □     Przyśpieszona             komunikacja

słowna

□     Zwolniona komunikacja słowna

□     Inne (jakie?)

Tematyka: □     Aktywizacja i społeczeństwo obywatelskie

□     Bezpieczeństwo ruchu drogowego

□     Edukacja

□     Przemoc domowa

□     Zdrowie i profilaktyka zdrowia

□     Ekologia i środowisko

□     Promocja regionów

□     Inne (jakie?)

Dominująca kolorystyka reklamy: □ Biały
  □     Szary

□     Żółty

□     Niebieski

□     Zielony

□     Fioletowy

□     Czerwony

□     Pomarańczowy

□     Brązowy

□     Czarny

Osoby w reklamie: □     Znane

□     Specjalista, ekspert

□     Zwyczajni ludzie

□     Inne (jakie?)

Wiek uczestników reklamy: □     Dzieci

□     Młodzież

□     Osoby dorosłe

□     Osoby starsze

□     Nie dotyczy

Podmiot finansujący: □     Publiczny

□     Prywatny

□     Organizacje non-profit

□     Inne (jakie?)

Grupa docelowa: □     Kobiety

□     Mężczyźni

  □     Dzieci

□     Młodzież

□     Osoby dorosłe

□     Osoby starsze

□     Do wszystkich grup wiekowych

Dominuje przekaz: □     Werbalny

□     Niewerbalny

Kompozycja dominująca: □     Ostry kontrast

□     Jaskrawy kolor

□     Szokujące                     zestawienie

przedmiotów, osób lub sytuacji

□     Inne (jakie?)

Zastosowane techniki reklamowe:  
• Sugestia w reklamie □     Miękka

□     Nakazowa

□     Autorytetu

□     Irradiacji

• Oddziaływanie na emocje POZYTYWNE

□     Radość

□     Humor

□     Miłość

  □     Szczęście

□     Symbole seksualne

□     Dziecięcość

□     Muzyka

□     Nostalgia

□     Inne (jakie?)

NEGATYWNE

□     Wstręt

□     Strach

□     Zawiść

□     Zazdrość

□     Wstyd

□     Propaganda

□     Nienawiść

□     Zemsta

□     Inne (jakie)

• Techniki reklamy socjologicznej □     „Owczego pędu”

□     „Dorównaj Johniemu”

□     „Na snobizm”

□     Nie dotyczy

• Techniki usprawniające przekaz i zalecenia socjologiczne □     Reklama                 przypominająca

(wprowadzająca)

□     Reklama                     towarzysząca

(przypominająca)

□     Najsilniejszego bodźca

Wskazanie pomocy: □     Strona internetowa

□     Infolinia

□     Inne (jakie?)

□     Brak

Uwagi dodatkowe

Ankieta dla rodziców – Rozwój motoryczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Dodaj komentarz

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Celem badania jest poznanie różnych czynników mogących mieć wpływ na rozwój motoryczny Waszego dziecka. Dane zawarte w ankiecie będą anonimowo wykorzystane do analizy statystycznej.

1 .Jakie j est Państwa wykształcenie?

 1. Jakie są Państwa warunki materialne?

DOBRE                                                PRZECIĘTNE                                                       ZŁE

3 W jaki sposób najchętniej spędzacie Państwo wolny czas?

 • w domu
 • na zajęciach rekreacyjnych (np. spacer, turystyka , jazda rowerem pływanie it)
 • na spotkaniach towarzyskich
 • na zakupach
 • na zabawach ruchowych z dzieckiem
 • inne
 1. Czy uważacie Państwo, że region, w którym zamieszkujecie stwarza dogodne warunki do uprawiania sportu, turystyki i rekreacji?(Jeżeli tak, to jakie walory według Państwa posiada?)

TAK

 1. Czy jesteście Państwo obecnie lub byliście w przeszłości czynnymi zawodnikami sportowymi?(Jeżeli tak, to w jakiej dyscyplinie?)

TAK                                                      NIE

 1. Czy rozmawiacie Państwo wspólnie z dzieckiem o sporcie?

TAK                                                      NIE

 1. Jakie walory według Państwa posiadają zajęcia ruchowe?

(proszę podkreślić wybraną odpowiedź)

 • wpływają na polepszenie kontaktów społecznych
 • uczą współzawodnictwa
 • relaksują
 • kształtują nawyki zdrowego przyjemnego spędzania czasu wolnego
 • wpływają na wyrównanie różnic w rozwoju dziecka
 • podnoszą wyniki nauczania
 • kształtują refleks
 • uczą nowych doświadczeń
 • zmniej szaj ą zachorowalność dziecka
 • regenerują siły psychofizyczne
 • wpływają pozytywnie na ogólny rozwój dziecka
 • inne
 1. Jakie czynniki zdaniem Państwa wpływają na stymulowanie rozwoju motorycznego dzieci? (proszę podkreślić wybraną odpowiedź)
 • zajęcia szkolne w zakresie wychowania fizycznego
 • dobra baza sportowa jaką dysponuj e szkoła
 • zajęcia poza szkolne
 • środowisko rodzinne
 • zdrowie dziecka
 • zainteresowania dziecka
 • zainteresowania rodziców
 • pochodzenie społeczne
 • warunki materialne
 • twórczy zaangażowany nauczyciel
 • inne
 1. Czy zdaniem Państwa szkoła do, której uczęszcza Państwa dziecko stwarza dogodne warunki dla jego rozwoju motorycznego?

TAK                                                      NIE

 1. Jeżeli tak, to jakie są jej główne zalety?
 • dobra baza dydaktyczna
 • dobra kadra pedagogiczna
 • dobra baza sportowa
 • systematycznie prowadzone zajęcia ruchowe
 • duża ilość sportowych imprez szkolnych
 • dobra atmosfera stworzona wokół sportu
 • inne
 1. Czy Państwa dziecko ma możliwość korzystania z bazy sportowej jaką dysponuje szkoła?

TAK                                                      NIE                                                        NIE MAM ZDANIA

 1. Czy państwa dziecko uczęszczało do przedszkola?

TAK                                                     NIE

 1. Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu?
 • 1rok
 • 2 lata
 • 3 lata
 • 4lata
 1. Czy uważacie państwo, że pobyt dziecka w przedszkolu miał znaczenie dla jego rozwoju motorycznego?

TAK                                                              NIE

 1. Czy zauważyliście Państwo znaczne postępy w rozwoju motorycznym Waszego dziecka od momentu pój ścia do szkoły?

TAK

RACZEJ TAK

NIE RACZEJ

NIE

NIE MAM ZDANIA

 1. Czy Państwa dziecko lubi zajęcia ruchowe?

TAK                                       RACZEJ TAK                                         NIE                       RACZEJ NIE

 1. Czy Państwa dziecko uczestniczy w dodatkowych zajęciach wspomagających rozwój motoryczny? (jeżeli tak to jakich)
 2. W jaki sposób Państwa dziecko najchętniej spędza wolny czas?
 • przed telewizorem
 • przed komputerem
 • w domu na zabawach z Państwem
 • w domu na zabawach dowolnych
 • na zabawach na powietrzu
 • na różnych formach rekreacji ruchowej
 • inne
 1. Czy państwa zdaniem ilość zajęć ruchowych w szkole jest wystarczająca dla rozwoju motorycznego Waszego dziecka?

TAK

 1. Czy w najbliższej okolicy Państwa zamieszkania są boiska sportowe i place zabaw dla dzieci?

TAK

21. Czy Państwa dziecko korzysta z tej bazy?

 1. Czy zdaniem Państwa ilość tych boisk i placów zabaw jest wystarczająca dla zaspokajania potrzeb ruchowych dzieci?

TAK

Uprzejmie dziękuje za udzielenie odpowiedzi na postawione pytania

Organizacja czasu wolnego wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Dodaj komentarz

[kwestionariusz ankiety z pracy licencjackiej]

 • Ile posiadasz wolnego czasu?
Bardzo dużo
Dużo
Raczej dużo
Raczej mało
Mało
Bardzo mało
 • Jak spędzasz czas wolny w okresie zimowym?
Sanki lub narty
Telewizja
Internet
Podróże
Czytanie książek
Inne
 • Czy twoja okolica Wielkie oferuje wystarczającą liczbę obiektów dla młodzieży do spędzania wolnego czasu zimą?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
 • Jak spędzasz czas wolny w okresie letnim?
Rower
Sporty zespołowe
W domu
Bieganie
Spacery
Inne
 • Z kim spędzasz najczęściej swój wolny czas?
Z rówieśnikami
Samotnie
Z rodzicami
Z rodzeństwem
Z dziadkami
Inne
 • Czy preferujesz aktywne formy spędzania wolnego czasu?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
 • Czy preferujesz bierne formy spędzania wolnego czasu?
Zdecydowanie tak
Tak
Raczej tak
Raczej nie
Nie
Zdecydowanie nie
 • Jak oceniasz boiska do gier zespołowych w twojej okolicy?
Bardzo pozytywnie
Pozytywnie
Raczej pozytywnie
Raczej negatywnie
Negatywnie
Bardzo negatywnie
 • Jak oceniasz ścieżki rowerowe w twojej okolicy?
Bardzo pozytywnie
Pozytywnie
Raczej pozytywnie
Raczej negatywnie
Negatywnie
Bardzo negatywnie
 • Jak oceniasz obiekty rekreacyjne zamknięte w twojej okolicy?
Bardzo pozytywnie
Pozytywnie
Raczej pozytywnie
Raczej negatywnie
Negatywnie
Bardzo negatywnie

Kwestionariusz użyty w badaniach – część II

Dodaj komentarz

Kilkanaście pytań dotyczących Twoich odczuć związanych z omawianą wyżej sprawą.

 1. Czy wcześniej zetknąłeś/łaś się z osobami, które miały podobny do księdza Hryniewicza pogląd na możliwość zbawienia wszystkich ludzi?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 1. Czy wśród ważnych dla Ciebie osób są takie, które uważają, że mogą zostać zbawione?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 1. Czy możesz powiedzieć, że wcześniej dużo myślałeś/łaś na temat tego, kto może być zbawiony?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 1. Gdyby to zależało tylko i wyłącznie od Ciebie, czy chciał/a/byś, aby spełniła się nadzieja powszechnego zbawienia?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy myślisz, że są duże szanse, że ostatecznie Pan Bóg zbawi wszystkich ludzi?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy chciał/a/byś zostać zbawiony/a?

                1                          2                       3                          4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy myślisz, że zbawione są osoby ogłoszone przez Kościół Katolicki jako święte?

                1                          2                      3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy myślisz, że zbawione są osoby ogłoszone przez Kościół Prawosławny jako święte?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Jak myślisz, czy masz duże szanse na to, że zostaniesz zbawiony/a ?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy Twoja Mama cieszyłaby się, gdyby wszyscy zostali zbawieni?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy Twój Tata cieszyłby się, gdyby wszyscy zostali zbawieni?

               1                           2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy modlisz się codziennie albo prawie codziennie?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Czy uważasz się za osobę należącą do jakiegoś Kościoła/Wyznania/ Grupy religijnej?

Podaj nazwę swojego Kościoła/Wyznania/Grupy religijnej ……………………………

 

 1. Czy uczestniczysz regularnie w spotkaniach modlitewnych swojego Kościoła/Wyznania/Grupy religijnej?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Jak myślisz, czy opiekun mojej pracy magisterskiej, który namówił mnie do przeprowadzenia tych badań, wierzy w możliwość powszechnego zbawienia?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

 

 1. Jak myślisz, czy ja wierzę w możliwość powszechnego zbawienia?

                1                          2                       3                           4                          5

Zdecydowanie tak     Raczej tak    Trudno powiedzieć  Raczej nie                Zdecydowanie nie

Kwestionariusz użyty w badaniach – część I

Dodaj komentarz

[Przykładowa praca magisterska]

Mam…..lat. Moja płeć: K   M                   Słowo lub znak pozwalające połączyć wszystkie arkusze razem………….

 

Zaznacz kółkiem liczby od 1 do 5 przy kolejnych zdaniach, wskazując, czy poniższe informacje są dla Ciebie nowe, czy już wcześniej były Ci znane.

Uwaga: nie chodzi o to, czy uważasz te informacje za prawdziwe lub fałszywe, a poglądy za słuszne czy niesłuszne, lecz chodzi o to, czy dana informacja jest dla Ciebie nowa czy była Ci znana.

 

 1. Co wiesz na temat idei określanej jako „nadzieja powszechnego zbawienia” (NPZ)?

 

 1. Ks. Wacław Hryniewicz to profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1                            2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz kieruje Katedrą Teologii Prawosławnej w Instytucie Ekumenicznym KUL.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz należy do Zakonu Oblatów Maryi Niepokalanej.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Od 25 lat ks. Hryniewicz głosi pogląd zwany „nadzieją powszechnego zbawienia”

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 1. Ks. Hryniewicz był redaktorem i autorem wielu haseł Encyklopedii Katolickiej KUL.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Możliwość powszechnego zbawienia ks. Hryniewicz zaczął dostrzegać pisząc o „apokastazie” w I tomie Encyklopedii Katolickiej KUL.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz w roku 1989 wydał książkę „Nadzieja zbawienia dla wszystkich”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W roku 1996 ukazała się książka ks. Hryniewicza „Dramat nadziei zbawienia”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W roku 2001 wydano książkowy wywiad z ks. Hryniewiczem pt. „Nad przepaściami wiary”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W tym wywiadzie ks. Hryniewicz stwierdził:„Będę głosił tę nadzieję, dopóki oczu nie zamknę”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza: „Bóg doprowadzi do siebie nawet najbardziej (…) oporne stworzenia”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza: „(..) Bóg [pojedna] ze sobą najgorszych zbrodniarzy” i grzeszników.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Teologia nadziei zbawienia dla wszystkich nie przeczy istnieniu piekła.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. „Nadzieja nie usuwa oczyszczenia”, grzesznik „będzie musiał przejść przez gehennę”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza: „Bolesna terapia, męka i gehenna” nie będzie jednak trwała w nieskończoność.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Męka wieczna, o której mówił Jezus, to według ks. Hryniewicza „męka poprawcza, ku opamiętaniu”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza greckie słowo „kolasis” , tłumaczone jako „męka” [wieczna], to kara lecznicza.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Według ks. Hryniewicza słowo „aionios”, tłumaczone jako [kara] „wieczna” oznacza „trwająca wieki”, do skutku.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Sobór w Konstantynopolu potępił Orygenesa za tezę o pewności zbawienia szatana.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz uważa, że o zbawieniu szatana Orygenes nie wypowiedział się wyraźnie.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Wyraźniej niż Orygenes o możliwości zbawienia szatana pisał św. Grzegorz z Nyssy.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Św. Grzegorza z Nyssy, Ojca Kościoła, sobór w Konstantynopolu nie potępił.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Sam ks. Hryniewicz uważa, że zbuntowane duchy mogą się nawrócić.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Nadzieję zbawienia dla wszystkich głosił współczesny teolog Hans Urs von Balthasar.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Jan Paweł II mianował von Balthasara, przed jego śmiercią w 1988 r., kardynałem.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Papież Jan Paweł II pisze (w książce „Przekroczyć próg nadziei” z 1994r.), że aby ktoś dojrzał do zjednoczenia z Bogiem, potrzebuje oczyszczenia.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. W odczuciu ks. Hryniewicza „Kościół nie potępił nadziei powszechnego zbawienia”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz wierzy, że kiedyś do nauczania Kościoła zostanie włączona idea NPZ.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz napisał: „Jeżeli pobłądziłem, to skoryguje mnie wspólnota wierzących”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

 

 1. Ks. Hryniewicz napisał: „Gdyby Bóg wiedział, że nie zdoła ocalić wszystkich, nie odważyłby się świata stworzyć”.

1                             2                    3                    4                               5

Dla mnie informacja      Raczej dla        Trudno           Raczej mi                 Informacja

zdecydowanie nowa     mnie nowa        powiedzieć    znana                  zdecydowanie mi znana

Programy motywacyjne w opinii dystrybutorów i liderów firmy – ankieta

Dodaj komentarz

Zwracam się z prośbą o wypełnienie kwestionariusza. Zawiera on pytania zamknięte i otwarte. Ankieta jest zupełnie anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Dziękuję za rzetelne i szczere wypowiedzi.

 1. Płeć

Kobieta □

Mężczyzna □

Wiek………..

 1. Od kiedy współpracujesz z firmą FM GROUP?
 2. Na jakim poziomie efektywności jesteś obecnie? Przez poziom efektywności, rozumie się tutaj wyznaczone przez Plan Marketingowy progi procentowe. W przypadku I Planu Marketingowego zakreśl wybrany poziom, natomiast przy II zaznacz odpowiedni kwadrat.

I Plan Marketingowy

3% 6% 9% 12% 15% 18% 21%

II Plan Marketingowy

Perłowa Orchidea                                              □

Amarantowa Orchidea                                     □

Złota Orchidea                                                  □

Diamentowa Orchidea                                     □

Czarna Diamentowa Orchidea                     □

Co przekonało Cię do współpracy z FM RGOUP? W zależności od potrzeb możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 1. chęć zarobienia dodatkowych pieniędzy □
 2. możliwość wypracowania dochodu pasywnego □
 3. brak przymusu robienia zakupów □
 4. proste i zrozumiałe zasady współpracy i planu marketingowego □
 5. możliwość kupowania produktów po cenach hurtowych □
 6. programy motywacyjne, promocje, konkursy □
 7. inne……………………………………………..

Z jakich możliwości korzystasz współpracując z FM GROUP? W zależności od potrzeb możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 1. oszczędzam, kupując produkty na własny użytek □
 2. zarabiam, odsprzedając produkty po cenie katalogowej □
 3. pracuję na dochód pasywny budując własną sieć sprzedaży □
 4. korzystam z programów motywacyjnych □
 5. korzystam ze wszystkich wymienionych możliwości □

Który z wymienionych programów motywacyjnych pomógł Ci (pomaga) w osiągnięciu wyższego poziomu efektywności? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.

 1. luksusowa zima □
 2. prowizja + mobile □
 3. gadżetomania □
 4. dziesięciu wspaniałych □
 5. wyprawa po wiedzę □
 6. poławiacze pereł □
 7. mercedesem po sukces □
 8. inne……………………
 9. nie korzystałem/łam z programów motywacyjnych □

Czy uważasz, że wymienione programy motywacyjne są skuteczne? Uzasadnij swoją wypowiedź.

TAK □

NIE □

Co jeszcze firma powinna wprowadzić, aby pobudzić Twoją motywację. Napisz krótko swoje oczekiwania.

Dziękuję bardzo za udział w ankiecie

Older Entries