Metodę badawczą stanowił wywiad kwestionariuszowy przebiegający z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety pt. „MŁODZIEŻ I NIKOTYNIZM”, przygotowany na seminarium licencjackie z resocjalizacji.

Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące opinii i faktów związanych z paleniem papierosów przez młodzież. Ankieta składała  się z 30 pytań podzielonych na bloki tematyczne. Pytania dotyczyły:

  1. ·           opinii na temat palenia papierosów;
  2. ·           problematyki związanej z paleniem lub niepaleniem papierosów (tutaj zastosowane zostało pytanie filtrowe w zależności od tego czy respondent palił, czy też nie palił papierosów);
  3. ·           cech społeczno-demograficznych badanych uczniów.

W kwestionariuszu przeważały pytania zamknięte i półotwarte. Pytania zamknięte zaopatrzone były w tzw. kafeterię, czyli zestaw możliwych odpowiedzi, poza które  odpowiadający nie mógł wyjść. Natomiast pytania półotwarte zawierały dodatkowo jeden punkt oznaczony zazwyczaj słowem „inne”, pozwalając tym samym na zaprezentowanie swojej odpowiedzi. Pojawiła się również grupa kafeterii pozwalająca na wybranie kilku odpowiedzi, dając możliwość obliczenia częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi, a tym samym stworzenia hierarchii.

Reklamy